Αρχική »

Αρχική


Επανεγγραφές - λογαριασμοί π.σ, ΙΒΑΝ, Σελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών για την καταβολή της οικονομικής συμμετοχής ακαδ. έτους 2015-2016

Ημερομηνία Δημιουργίας : 31-08-2015

Πρόγραμμα παρουσίασης / εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών περιόδου Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2015

Ημερομηνία Δημιουργίας : 31-07-2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ με τίτλο «Η διδασκαλία της Αγγλικής στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας: όψεις και προοπτικές της Αγγλικής ως διεθνούς κοινής γλώσσας επικοινωνίας»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 25-08-2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-08-2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-08-2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-08-2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Δια Βίου Μάθηση»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-08-2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-08-2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ με τίτλο «Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση»

Ημερομηνία Δημιουργίας : 24-08-2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. Θ.Ε. ΑΣΠ60 & ΑΣΠ61 ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2018

Ημερομηνία Δημιουργίας : 04-08-2014

<< Επιστροφή ↑Αρχή σελίδας